Innovation Pites ambition är att utgöra en fristående kraft som skall stimulera debatt och idéarbete och komma med konkreta förslag som utvecklar Piteå och regionen.

Fokus ligger på att utveckla innovationsklimatet och samverkan inom FoU och mellan kommun, näringsliv och föreningsliv.

Huvudfinansiärer är, sedan starten, Piteå kommun, Sparbanken Nord, Smurfit Kappa Piteå, SCA Munksund och Pite Energi.

Stiftelsen bildades 1997 och hette då Insamlingsstiftelsen för samhällsutveckling i Piteå förkortat IS Pite. Idag är det inte en insamlingsstiftelse utan ordinär stiftelse och passande nog byttes namnet till Innovationsstiftelsen för samhällsutveckling i Piteå, Innovation Pite.

Styrelsen består av Erik Lindbäck, styrelseordförande, Robert Bergman, vd Innovation Pite, Ylva Sundkvist, kommunchef Piteå kommun, Anders Lundkvist, vd CDT och Li Skarin, vd Massa Media