Innovation Pites ambition är att utgöra en fristående kraft som skall stimulera debatt och idéarbete och komma med konkreta förslag som utvecklar Piteå och regionen.

Fokus ligger på att utveckla innovationsklimatet och samverkan inom FoU och mellan kommun, näringsliv och föreningsliv.

Huvudfinansiärer och partners från och med 2020: Wibax, ABB, Tromb, Lundqvist Trävaru, PiteEnergi, Piteå Kommunföretag och Piteå Kommun.

Stiftelsen bildades 1997 och hette då Insamlingsstiftelsen för samhällsutveckling i Piteå förkortat IS Pite. Idag är det inte en insamlingsstiftelse utan ordinär stiftelse och passande nog byttes namnet till Innovationsstiftelsen för samhällsutveckling i Piteå, Innovation Pite.

Styrelsen består av Erik Lindbäck, styrelseordförande, Jonas Lindberg, David Sundström, Jan-Eric Sandberg och Li Skarin. Jan-Eric och Li har projektledaransvar för verksamheten under 2020-2021.