“Ett smartare samhälle” – workshop-serie

Innovation Pite drar hösten 2020 igång en ny serie av work-shops i samarbete med våra partners. Syftet är att stötta företag till att växa, att attrahera rätt kompetens, få ny inspiration och kunskap kring smart indstri, “smart samhälle” och digitalisering. Vi bjuder in intressanta föredragshållare, processledare och företag som står inför en förändringsprocess.

Vardagsrummet

Vardagsrummet i Bryggeriet är ett initiativ från Innovation Pite och i samarbete med näringslivets organisationer , Piteå kommun och Destination Piteå bedrivs programverksamhet inom ramen för Föreningen Vardagsrummet. Ordförande är Robert Bergman, Innovation Pite.

Snöakademin

Satsningen på Lindbäcksstadion föddes i ett Innovation Pites huvudfokus på detta område handlar nu om att vara med och utveckla forskning, Snöakademin, och testverksamhet TestSverige.

Gränsöverskridandet

Innovation Pite verkar för det gränsöverskridandet möte och det fördjupande samtalet som leder till nya tankar och satsningar. Mötesplasterna varierar både fysiska och på nätet.

Researchers Night

ForskarFredag i Sverige – Researchers Night i Europa är en satsning på 300 ställen för att popularisera forskning för skolungdomar och allmänhet. I Piteå genomfördes den första ForskarFredagen den 25 september 2015 under ledning av Innovation Pite. Nu planeras ForskarFredag för 2016 och 2017.

Technical Visit

Från Industriupplevelser till Technical Visit. Innovation Pite utredde en form av kunskapsturism kallad Industriupplevelser 2005. Detta har levt kvar under namnet Technical Visit och nu driver Innovation Pite detta i samarbete med Destination Piteå. Huvudinriktningen är skogs- och träindustrin.

Piteå400

Den 12 maj 2021 fyller Piteå 400 år som stad. Detta kommer att firas på olika sätt. Innovation Pite ser även detta som ett verktyg för att driva utvecklingsfrågor och öka attraktionskraften för Piteåunder de år som återstår