Innovation Pite

 

Innovation Pites ambition är att utgöra en fristående kraft som skall stimulera debatt och idéarbete och komma med konkreta förslag som utvecklar Piteå och regionen.

 

Kontakta ossProjekt

OM OSS

Innovation Pite

Fokus ligger på att utveckla innovationsklimatet och samverkan inom FoU och mellan kommun, näringsliv och föreningsliv.

Huvudfinansiärer och partners från och med 2020: Wibax, ABB, Tromb, Lundqvist Trävaru, PiteEnergi, Piteå Kommunföretag och Piteå Kommun.

Stiftelsen bildades 1997 och hette då Insamlingsstiftelsen för samhällsutveckling i Piteå förkortat IS Pite. Idag är det inte en insamlingsstiftelse utan ordinär stiftelse och passande nog byttes namnet till Innovationsstiftelsen för samhällsutveckling i Piteå, Innovation Pite.

Styrelsen består av Erik Lindbäck, styrelseordförande, Jonas Lindberg, David Sundström, Jan-Eric Sandberg och Li Skarin. Jan-Eric och Li har projektledaransvar för verksamheten under 2020-2021.

Snöakademin

Satsningen på Lindbäcksstadion föddes i ett Innovation Pites huvudfokus på detta område handlar nu om att vara med och utveckla forskning, Snöakademin, och testverksamhet TestSverige.

Vardagsrummet

Vardagsrummet i Bryggeriet är ett initiativ från Innovation Pite och i samarbete med näringslivets organisationer , Piteå kommun och Destination Piteå bedrivs programverksamhet inom ramen för Föreningen Vardagsrummet. Ordförande är Robert Bergman, Innovation Pite.

Gränsöverskridandet

Innovation Pite verkar för det gränsöverskridandet möte och det fördjupande samtalet som leder till nya tankar och satsningar. Mötesplasterna varierar både fysiska och på nätet.

Researchers Night

ForskarFredag i Sverige – Researchers Night i Europa är en satsning på 300 ställen för att popularisera forskning för skolungdomar och allmänhet. I Piteå genomfördes den första ForskarFredagen den 25 september 2015 under ledning av Innovation Pite. 

Technical Visit

Från Industriupplevelser till Technical Visit. Innovation Pite utredde en form av kunskapsturism kallad Industriupplevelser 2005. Detta har levt kvar under namnet Technical Visit och nu driver Innovation Pite detta i samarbete med Destination Piteå. Huvudinriktningen är skogs- och träindustrin.

Piteå 400

Den 12 maj 2021 fyllde Piteå 400 år som stad. Detta firades på olika härliga sätt. Innovation Pite såg detta firande som ett verktyg för att driva utvecklingsfrågor och öka attraktionskraften för Piteå.

Kontakta oss

Besöksadress
Bryggargatan 14, Piteå

Postadress
Belonasvängen 2B, 941 52, Piteå

Li Skarin | 070-533 11 53 |
li.skarin@massamedia.se

Jan-Eric Sandberg | 070-538 29 22 | fyrgatan@gmail.com